Objednávka rezervace

26.09.2012 16:55

 

Chalupa Frahelž č.46 3.listy(1/3)

okres Jindřichův Hradec

 

OBJEDNÁVKA-REZERVACE

e-mail:vendymateyka@seznam.cz

pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin, kontaktujte nás telefonicky,

nebo SMS na tel.č. 606 947 617 , nebo Fax: 412 547 092

Do objednávky uvádějte:

jméno a příjmení

ulici, město, PSČ, telefon

datum příjezdu(a přibližnou hodinu) - datum odjezdu

počet osob dospělých a počet dětí (do 15ti let)s požadavkem na dětské postýlky

 •  

  REZERVACE + ZÁLOHA

  Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% pronájmu objektu

 • v daném období na účet : 1309875133/0800 (ČS Děčín)

  variabilní symbol:termín nástupu (např:01012010)

  Záloha je následně započítána do ceny pobytu.

  Předběžné rezervace rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

  V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!

  (po dohodě je možno kouřit ve společenské místnosti-v hospůdce

  -za dodržení bezpečnostních opatření!!!

 •  

  UKONČENÍ POBYTU ZE STRANY PRONAJÍMATELE

  jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

  - na pobyt nastoupí počet osob přesohující, buď celkovou kapacitu objektu,

  nebo vyšší počet osob, než byl nahlášen.

  - dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele)

  - dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně

  - zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete (jezdí k nám děti s vážnými alergickými a dýchacími potížemi !!!

 •  

  UPOZORŇUJEME, ŽE VE VŠECH PŘÍPADECH NEVZNIKÁ PRÁVO NA VRÁCENÍ NESPOTŘEBOVANÉ PLATBY ZA SLUŽBY!!!

 •  

  Platba za pobyt + kauce - je provedena předem-na účet(doklad o platbě ),

  nebo v hotovosti v den příjezdu.

  V den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii(dle odečtu elektroměru)

  a spotřebované vody(-nad stanovený limit).

 •  

  Lůžkoviny a ložní prádlo mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.

  V chalupě se přezouvá , takže vhodnou obuv vezměte s sebou

  Zákazník(nájemce) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu(nájmu).

  Z bezpečnostních důvodů zákazník(nájemce) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho okolí

 

 

3.listy(2/3)

KAUCE

při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 5000.-kč

kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

Zákazník je povinen odevzdat chalupu, zahradu i kompletní vybavení, ve stejném stavu,

v jakém je převzal.Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce

 

 

 

Stornovací podmínky

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS,el.poštou nebo písemně)

bez storno poplatků nejpozději 35 dnů před termínem nástupu

u hlavní sezóny(15.5.-15.9.) je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu!

Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty, nebo písemného dokladu)

o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě,

je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy-

(na nemoc, či zásah vyšší moci,kterýmvám znemožní pobyt Vám po dohodě sjednáme odpovídající pojištění – 120.-kč osoba/pobyt – vrácení 80% ceny rezervační zálohy.

Storno poplatky se neplatí pokud:

- zákazník za sebe zajistí náhradu

- podaří se nám obsadit odřeknutý termín

Odjezd zákazníka před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.

 •  

  Pojištění pobytů

  Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí.

  Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katestrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

 

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

 

Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14-16 hodinou,

ukončení je pak v poslední den pronájmu do 11 hodin.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt a hezkou dovolenou

 

Souhlasím s podmínkami pobytu

 

pronajímatel.......................................................

 

podpis..................................................................

 

v …..................................................................

 

dne …................................................................

 

3.listy(3/3)

OBSAZENOST

 

1.jméno,příjmení.......................................................................

č.OP:...............................................

2.jméno,příjmení........................................................................

č.OP:...............................................

3.jméno,příjmení.........................................................................

č.OP:..............................................

4.jméno,příjmení........................................................................

č.OP:..............................................

5.jméno,příjmení.........................................................................

č.OP:................................................

6.jméno,příjmení..........................................................................

č.OP:...............................................

7.jméno,příjmení.........................................................................

č.OP:................................................

8.jméno,příjmení........................................................................

č.OP:................................................

9.jméno,příjmení.......................................................................

č.OP:................................................

10.jméno,příjmení......................................................................

č.OP:.................................................

11.jméno,příjmení......................................................................

č.OP:................................................

12.jméno,příjmení......................................................................

č.OP:................................................

 

pobyt od...............................do........................................

 

Celková cena..........................................kč

záloha......................kč-uhrazena dne:.............................

doplatek...................kč-uhrazen dne:...............................

kauce.......................kč-uhrazena dne:.............................

kauce.......................kč-vrácena dne:...............................

 

—————

Zpět


Kontakt

Dubaj

Frahelž č. 46
379 01 Třeboň
okr Jindřichův Hradec
Jižní Čehy


+420.606947617